Община Бургас заменя старите печки за дърва и въглища с екологични за по-чист въздух 26 Март

Zonaburgas.bg

Община Бургас ще замени поетапно старите печки за дърва и въглища, които замърсяват въздуха с фини прахови частици, с екологични, които работят с алтернативни горива. Това предвижда проектът „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз, в който учас

Източник →