Община Поморие ще си партнира с гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление 26 Март

Zonaburgas.bg

На 26 март 2019 г. в Залата на Общински съвет- Поморие се проведе Публично обсъждане и обществено консултиране на три общински политики. Събитието е в рамките на Проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“ No. BG05SFOP001-2.009-0017. Проектът се осъществява с фина

Източник →