Рилският игумен Калистрат и неговата Via Dolorosa (I) 26 Март

Рилският игумен Калистрат и неговата Via Dolorosa (I)

Kultura.bg

Чувствам не само дълг, но и потребност да разкажа за игумена Калистрат. Искам разказът да възкачва стъпалата на житейския път на този достоен човек.

Източник →