Общините ще разработват 7-годишни планове за интегрирано развитие 26 Март

Общините ще разработват 7-годишни планове за интегрирано развитие

Investor.bg

В тях ще се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини

Източник →