Община Хасково търси управител на Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 26 Март

Haskovo.info

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- […] Материалът Община Хасково търси управител на Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания е публикуван за пръв пъ

Източник →