Въвеждат нови такси за продажбата на технологични продукти в Европа 10 Окт

Въвеждат нови такси за продажбата на технологични продукти в Европа

Digital.bg

Водещите технологични компании може да се наложи да плащат допълнителни такси за продажбата на своите продукти в различните страни по цял свят. Тези марки ще засегнат основно големи имена като Google, Apple, Amazon, Facebook и др. Ако новите правила бъдат въведени в сила това ще осигури на местни производители много по-голям контрол над ценообразув

Източник →