Novinitednes.net

/ Поверителност

Политики за лични данни

Novinitednes.net използва Cookies единствено с цел съхранение на настройки на услугата. Novinitednes.net не съхранява, не обработва и не анализира друга лична информация. Вие може да изтриете вашите Cookies за този сайт като изберете настройки по подразбиране.

Cookies на трети страни: Сайтът използва Google Analytics за статистически цели и Google AdSense за публикуване на реклама. Информация за употребата на Cookies от тяхна страна може да се намери в съответните сайтове.

По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър: да приема всички Cookies, да Ви пита изрично за всякo Cookie или да забраните изцяло получаването на Cookies. Информация за настройките на Вашия брaузър е достъпна в неговата документация.

Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими Cookies, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от наличните фунцкионалности.

За всякакви въпроси свързани с политиките за лични данни на Novinitednes.net може да се свържите с нас на имейл - novini.dnes@gmail.com.