Kultura.bg

Вдъхновенията на Кшищоф Пендерецки 20:06 Вч.

„Моята сакрална музика привличаше и невярващите“, казва един от гениите на съвременната музика. Полш

Кризата на коронавируса като пропусната възможност 13:59 Вч.

Коронавирусът бива правилно описван като трагедия, бедствие... Но той е и нещо друго – една пропусна

Паник атаките ни 11:16 Вч.

Няма как да ги избегнем, това е истината. Колкото и да се опитваме да сме спокойни, уравновесени, кр

Мила Родино 06 Апр

Днес обичта към Милата Родина е на изпитание. Ако с представата си за лична свобода някой накърнява

Раят на Рафаело 05 Апр

На 6 април 2020 г. отбелязваме 500 години от смъртта на Рафаело Санцио (1483–1520).

Порядък от хаоса 05 Апр

Труизмът, че „светът няма да е същият”, е най-малкото, което може да се каже за промяната, която ни

Защо така излагаме старата си история 05 Апр

Откъм началото и средата на XIX в. в историографията на Европа се разгръща нова визия за Средновеков

Неделите на Великия пост (V) 05 Апр

Възможно ли е човек от плът и кръв да е по-литературен от всички литературни герои, взети заедно, да

Наричат ме зелен 04 Апр

От всички цветове зеленият е ненакърнимо властващият, но и не по-малко измамен – притурят се към нег

Пътуване из мексиканската джунгла 03 Апр

„Реката на свещената маймуна“, Димитър Кръстев, превод от английски Йордан Тодоров, издателство „Еро

Горе