home

Днес

Меню

home
Новините ДНЕС

Днес

Cross.bg

Св. апостол Яков, брат Господен 06:04

/КРОСС/Св. апостол Яков бил син на Йосиф, обручника на св. Богородица. Затова се нарича брат Господе

Горе...