Политики за използване на cookies / бисквитки

Novinitednes.net използва Cookies единствено с цел съхранение на настройки на услугата.

Novinitednes.net не съхранява в Cookies чувствителна лична информация.

Cookies на трети страни: Сайтът използва Google Analytics за статистически цели и Google AdSense за публикуване на реклама. Информация за употребата на Cookies от тяхна страна може да се намери в съответните сайтове.

По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър: да приема всички Cookies, да Ви пита изрично за всякo Cookie или да забраните изцяло получаването на Cookies. Информация за настройките на Вашия брaузър е достъпна в неговата документация.

Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими Cookies, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от наличните фунцкионалности.

Политики за лични данни

Novinitednes.net не съхранява, не обработва и не анализира лична информация.

Условия за ползване

Новините ДНЕС е RSS четец на актуална информация от водещи национални и регионални медии. Всички материали са собственост на съответния източник.

Новините се изчитат автоматично и се представят без каквато и да е промяна. Контролът върху тях, както и тяхното съдържание се определя от техните автори. Всяка новина съдържа информация за медията, от която е изчетена, както и връзка към оригиналния източник. Всички права върху публикациите и произтичащи от тях задължения са на авторите им. Новините ДНЕС не носи отгворност за публикуваните от авторите им материали!

При добавянето на източник е съблюдавано за условия за ползване. Ако сме в нарушение на авторски права или съответна медия не желае да бъде представяна на Новините ДНЕС, молим Ви за вашето уведомление. Новините ДНЕС си запазва правото да откаже включването на съответна медия или да спре по всяко време дадена RSS емисия.

Уебсайтът Новините ДНЕС съдържа препратки към сайтове, които не са негово притежание. Новините ДНЕС няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не притежава. В тази връзка, Новините ДНЕС не цензурира и не променя съдържание от сайтове, притежание на трети страни. Използвайки този уебсайт, Вие освобождавате Новините ДНЕС от всякакви юридически въпроси, възникнали от Вашата употреба на каквито и да е уебсайтове на трети страни.

Премахване на новина

1. Копирайте линк към новината, която желаете да бъде премахната.
2. Изпратете линка на имейл - novini.dnes@gmail.com.
3. В изпратения имейл посочете причина.

За всякакви въпроси свързани с политиките за "cookies", лични данни и условия за ползване може да се свържите с нас на имейл - novini.dnes@gmail.com.