Видин

25 Сеп / 18:08 Vidinvest.com

Проведе се обществено обсъждане на проект на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“

В Младежки дом се проведе обществено обсъждане на разработваната Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

Горе