Ямбол

15:18 Вч. Yambolpress.bg

Извънредна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А № 51/ 07.02.2023 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общинск

Горе